Warunki opuszczenia Wielkiej Brytani z Uni Europejskiej nie zostały jeszcze dokładnie sprecyzowane, zatem jest to niemożliwe oszacowanie jaki będzie skutek wyjścia.

Natomiast jest pewne że większość przepisów podatkowych pozostaną niezmienne ponieważ są poza wpływem Uni Europejskiem.

Nie ulegną zmianom w wyniku Brexit’u

- podatek dochodowy
- podatek od zysków kapitałowych
- podatek od spadków


Co zatem ulegnie zmianie w wyniku Brexit’u

1.Vat

Brak ograniczenia inijnych praw do do Vat’u oznacza że Wielką Brytania będzie mogła samodzielnie decydować jakie dobra, usługi będą się kwalifikować do obniżenia stawki Vat lub całkowicie wyłączyć.
- może bye podjęta decyzja o usunięciu 5% podatku Vat na krajowe paliwo

Będą możliwe zmiany w interpretacji przepisów dotyczących Vat przez Królewski Urząd Podatkowy i Celny (HMRC), gdyż nie będą one zależne od decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETC)

Może zostać wprowadzony Vat tzw: Importowy - dla wielu firm oznacza to dodatkowe koszty związane z przepływami pieniężnymi w okresie pomiędzy importem a zwrotem kosztów

2.Cło

Zostanie nałożona opłata celna - czego wynikiem jest opuszczenie Wielkiej Brytani z Uni Celnej. 

Grupy kapitałowe z jednostka dominująca w Wielkiej Brytani oraz jednostkami zależnymi w krajach członkowskich Uni Eurpejskiej, lub też z jednostka dominująca w kraju Uni Europejskiej a jednostki zależnymi w Wielkiej Brytani, będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu dywident, udziałów oraz opłat licencyjnych

W tym przypadku jest ważne! Posiadanie zagranicznego oddziału niż spółki zależnej.

3. Składki socjalne

W obecnej chwili pracownicy którzy pochodzą z Wielkiej Brytani wykonujący pracę w innym kraju W Uni Europejskiej są zobowiązani odprowadzać składki socjalne w kraju w którym pracują.

Po wyjściu z Uni Europejskiej pracownicy będą musieli odprowadzać podwójne składki tzn: składki w Wielkiej Brytani jak i w kraju w którym pracują.


Ważne też jest! 

Osoby storę importune i exportuja towary, mogą napotkać się w przyszłości z dodatkowymi kosztami zwiazanumi z Vat-em oraz Cl-em.

Pracodawcy zatrudniający pracowników w jednym z krajów z Uni Europejskiej będą zmuszeni odprowadzać podwójne składki na rzecz świadczeń socjalnych