Wystarczy jednodniowe opóźnienie w dostarczeniu rozliczenia podatkowego bądź raportu PAYE a zostaną nałożone sztywne określone kary.

1. Kary dotyczące rozliczenia podatkowego.

Większość osób nie jest dostatecznie poinformowanych że bardzo duże opóźnienie w w złożeniu rozliczenia podatkowego może otrzymać karę w wysokości odpowiadającej podatkowi do zapłaty.

W roku 2009 została przeprowadzona restrukturyzacja kar podatkowych.
Przykładowo jest mamy 6 miesięczne opóźnienie zostanie nałożona kara w wysokości 1300.00 GBP. 

Wysokie kary wydawane przez HMRC uzależnione są od wysokości podatku.
Przykładowo opóźnienie o 12 miesięcy mogą być naliczone kart w wysokości 300 GBP plus 5% kwoty podatku wykazanego w rozliczeniu po jego złożeniu.

Trzeba pamiętać że kary i podatki muszą być zapalcone w terminie gdyż niezapłacenie powoduje naliczenie dodatkowych kar bądź wysłanie do windykacji.

HMRC jest obecnie bardzo nieustępliwy jeśli chodzi o ściganie podatków i kar.

HMRC może obciążyć podatnika w wysokości 100% kary gdy podatnik celowo opóźniał przesłanie rozliczenia oraz ukrywał informację.

Udowodnienie nieumyślnego działania i HMRC może być rygorystyczny w stosunku do takich przypadków


2. Kary za spóźnione raporty PAYE

Za nie przesłanie raportów w określonym terminie do HMRC, zostaje naliczana kara w wysokości 100.00 GBP

Okres PAYE trwa od szóstego do piątego każdego miesiąca. ( 06.03.2017-05.04.2017)

Płatność ma być dokonywana do dziewiętnastego dnia miesiąca po zakończeniu okresu PAYE (Płatność PAYE zakończony 05.04.2017 musi być zapłacony 19.04.2017)

Gdy zostanie przekroczony termin, zostaje nałożona kara 100.00 GBP

Również można otrzymać karę w wysokoci 100.00 GBP gdy zostanie przekroczony termin PAY DATĘ

PAY DATĘ - znajduje się na payslip-ie , jest to zazwyczaj ostatni dzień każdego miesiąca, ale jest również możliwość ustalenia innego terminu.

Płatność dokonywana jest przez stronę HMRC


Informacja PAYE

2014.04.06 został wprowadzony przez HMRC nowy rystrykt przepisów dotyczących PAYE.

RTI ( Real Time Information) informuję o regularnym wysyłaniu do HMRC raportów które zawierają:

- podatek
- składki na ubezpieczenie - NIC ( National Insurance Contributions)
- oraz potrącenia dotyczące podczas naliczenia wynagrodzeń dla pracowników i dyrektorów firmy.

Raporty te są wysyłane za pomocą oprogramowania listy płac przed terminem każdej płatności wynagrodzenia które dotyczą pracownika bądź w tym samym dniu oprogramowania te pomagają w obliczeniu należnej kwoty do zapłacenia w HMRC.

Posiadamy raporty PAYE:

1. FPS ( Full Payment Submission) który jest wysyłany do HMRC przed terminem płatności dla pracownika bądź w tym samym dniu.

Taki raport zawiera:

- wynagrodzenie
- podatek
- składki NIC

2. EPS ( Employer Payment Summary) który raportuje płatności zerowe ( Nil Payment) za podany miesiąc do HMRC. Jest to sprawa oczywista że płatności zerowe występują tylko w przypadku gdy w danym miesiącu nie ma żadnych płatności dla pracowników lub firma nie zatrudnia żadnego pracownika, jednak jest zarejestrowana jako pracodawca.