Rejestracja firm w Wielkiej Brytani


Self-Employment 

Rejestracja firmy poprzez ktory otrzymujesz status Sole Trader jest najprostszym i najszybszym sposobem na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Najwazniejsze abys wiedzial ze nalezy zarejestrować działalność self - employment najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia wlasnej działalności gospodarczej.

O samozatrudnieniu mozesz poinformować HM Revenue & Customs (HMRC)  poprzez rejestrację online. Jezeli wypelnienie formularzy jest dla Ciebie utrudnieniem mozemy to zrobic za Ciebie. 

Wystarczy podac informacje o Tobie i Twojej firmie by utworzyć ewidencję podatkową dla:

- Self Assessment / rozliczenie podatkowe
- National Insurance / ubezpieczenie
- PAYE ( Pay As You Earn) jeśli zatrudniasz pracowników
- Oraz mieć pewność, że płacisz prawidłowe stawki podatkowe i na ubezpieczenie.

PO dostarczeniu tych dokumentow zostanie utworzone dla Ciebie konto do rozliczeń online – Self Assessment Online account.

HMRC prześle Ci indywidualny numer referencyjny podatnika tzw: UTR i będziesz co roku wysylal zeznania podatkowe Self Assessment (tax return).

Rejestracja HMRC jest podyktowana w celach podatkowych i w celu odprowadzania składek na ubezpieczenie. 

Cały zysk z prowadzenia działalności należy do Ciebie, ale też własnym osobistym majątkiem odpowiadasz za ewentualne długi swojej firmy.

Set up as a sole trader

 

Spolka Ltd

Zanim rozpoczniesz działalność gospodarczą w formie spółka ltd , nalezy spółka zarejestrowac w Companies House. 
Jezeli rejestracja bedzie dla Ciebie utrudnieniem przyjdz do nas.

Do Companies House należy przygotowac następujące dokumenty:

- Memorandum of Association – zawiera nazwy i adresy wspólników, którzy tworzą spółkę limited
- Articles of Association – statut firmy, określa zakres kompetencji dyrektora (dyrektorów) i prawa wspólników, itp. Każda spółka utworzona zgodnie z prawem firma będzie miała statut – powszechnie nazywany po prostu “articles”
- Formularz IN01 – zawiera szczegółowe informacje na temat dyrektora (dyrektorów), sekretarza firmy (jeśli jest wymagane), szczegóły wszystkich wspólników a także informacje dotyczące kapitału początkowego.

Companies House przekaze informacje do HMRC, który w przeciagu 6 tygodni od zgłoszenia wyśle Ci powitalny pakiet zawierający formy do wypełnienia odnośnie Corporation Tax.

Set up a private limited company

 

Partnership

Jezeli myslisz o zalozeniu spolki na zasadzie zawarcia umowy pomiędzy wspólnikami najlepszym rozwiazaniem w Twoim przypadku jest zawiazanie tzw: partnership.

- Spolka ta nie podlega rejestracji w Companies House
- Nie ma ona osobowości prawnej, tzn:  że partnerzy odpowiadają całym swoim majątkiem – również prywatnym, za zobowiązania    spółki cywilnej (Partnership).
- Liczba wspólników ograniczona jest zazwyczaj do 20 osob
- Wszyscy są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania spółki 
- Spółkę cywilną (Partnership) mogą założyć wyłącznie osoby samozatrudnione (Self-employed), zwane partnerami (Partner)
- Powinna byc umowa zawarta pomiedzy partnerami
- Partnerzy sa zobowiazani do prowadzenia pełnej księgowości i składania deklaracji podatkowych na potrzeby podatku dochodowego (Tax Return) po zakończeniu każdego roku  podatkowego, chociaż sama podatku dochodowego nie płaci. Zysk spółki dzieli się pomiędzy partnerów, którzy ją tworzą.
- Spółka cywilna (Partnership) musi zrejestrować się jako podatnik VAT, jeżeli jej obrót w ostatnich 12 miesiącach działalności, przekroczył £81.000.
- Prawną odmianą zwykłej spółki cywilnej (Partnership) jest spółka cywilna z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP), w której partnerami sa spółki kapitałowe (Limited)

Set up a business partnership