Relevant Life Policy - Legalny sposób na wliczenie tego rodzaju wydatków w koszty firmy

Większość z nas opłaca ubezpieczenie na życie z prywatnego konta nie wiedząc o tym, że istnieje legalny sposób na wliczenie tego rodzaju wydatków w koszty firmy.

Jak tego dokonać:

zamiast Life Insurance należy wykupić tzw. Relevant Life Policy, którego warunki oraz koszt jest podobny jak w przypadku zwykłych polis na życie.

Relevant Life Policy.

jest rozwiązaniem kierowanym do dyrektorów firm Limited (Ltd umożliwiającym znaczne korzyści podatkowe, gdyż składki na ubezpieczenie na życie są płacone przez firmę, a nie z osobistego dochodu.

Co to jest Relevant Life Policy? 

Jest to polisa dla pracodawców, którzy myślą o ubezpieczeniu siebie lub swoich pracowników na wypadek ich śmierci lub choroby śmiertelnej. 

Tą polisa jest tak skonstruowana, aby właściciel polisy (pracownik) i jego rodzina mieli zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci lub choroby śmiertelnej, podczas kiedy są zatrudnieni w danej firmie i w trakcie trwania polisy. 

Taka polisa może być dodana do pakietu dla osób zatrudnionych w danej firmie. Po jej założeniu ulgę podatkową otrzymuje zarówno pracodawca, jak i pracownik. 

Jest to polisa bez funduszu kapitałowego.

Korzyści:

- Składki są traktowane jako wydatki firmy
- nie ma przydziału na prywatną emeryturę pracownika
- Wypłata z polisy jest płacona bez podatku spadkowego – jest to zorganizowane przez specjalną prawną formułę; polisa jest zapisana „in trust”
- Suma ubezpieczonego nie będzie opodatkowana podatkiem od dochodu
- Jeżeli firma zostanie rozwiązana, ubezpieczenie może zostać przejęte przez osobę prywatną i płatne z konta osobistego
-Polisa może obejmować tylko jedną osobę

Co to jest Relevant Life with Critical Illness?

Jest to ubezpieczenie na życie i w przypadku poważnych chorób
Suma na którą jest dana osoba ubezpieczona zostanie wypłacona w momencie: Gdy zostanie zdiagnozowany stan pacjenta przez lekarza na temat poważnej choroby lub odbycia poważnej operacji właściciel polisy musi być zatrudniony w danej firmie i przeżyć, jedną z wymienionych chorób, 10 dni.

Podsumowanie decyzji hmrc
Odpowiednia polityka życiowa z poważną pokrywą na choroby / krytyczną chorobą
Gdy pracodawca ustanawia jakąkolwiek formę świadczeń dla pracownika innego niż zarejestrowany system emerytalny, system ten jest zazwyczaj opodatkowany według ustawy o podatku dochodowym (zarobek i emeryturach) z 2003 r. (ITEPA) jako programu świadczeń emerytalnych finansowanych przez pracodawcę (EFRBS). Sekcja 393B (1) ITEPA 2003 stosuje opłaty podatkowe do szeregu istotnych danych, które może zaoferować EFRBS. Jednakże w sekcji 393B ust. 2 lit. c) stwierdzono, że istotne korzyści nie obejmują wyłączeń, które są podzbiorem (potencjalnych) istotnych korzyści. Z tej definicji "wyłączone świadczenia", które są określone w sekcji 393B (3), są następujące:
a. Świadczenia z tytułu złego stanu zdrowia lub wyeliminowania pracownika podczas służby:
b. Świadczenia z tytułu śmierci w wyniku wypadku pracownika w trakcie służby oraz
do. 
c.Korzyści w ramach odpowiedniej polityki życiowej
2. stosowna polityka na życie została zdefiniowana w sekcji 393B (4) w następujący sposób:
a. Wyłączona polityka życiowa grupy, określona w sekcji 480 podatku dochodowego (Ustawa o handlu i innych dochodach) z 2005 r. (ITTOIA)
b. Polityka ubezpieczenia na życie, której warunki przewidują świadczenia z tytułu płatności w przypadku śmierci pojedynczej osoby iw odniesieniu do której
1) w pkt 481 ITTOIA spełniony zostanie warunek, w przypadku gdy warunek (a) w tym stanie oznaczałby śmierć w okolicznościach lub poza określonymi okolicznościami tego osobnika (a nie śmierci w każdej okoliczności każdej z osób , W ramach tej polityki), a warunek nie obejmował lit. b), oraz
2) warunki C i C w tej sekcji oraz sekcje A i C w sekcji 482 ITTOIA są spełnione, lub
do. Ubezpieczenie na życie, które znajdowałoby się w ust. A) lub b), ale z uwagi na to, że stwarza ono korzyść, która jest wykluczoną korzyścią na mocy lub na mocy lit. a), b) lub d) lub Podsekcja 3.
1) w sekcji 481 ITTOIA spełniony zostanie warunek, w którym warunek (a) w tym stanie oznaczałby śmierć w okolicznościach lub poza określonymi okolicznościami tego osobnika (a nie śmierci w każdej okoliczności każdej z osób , W ramach tej polityki), a warunek nie obejmował lit. b), oraz
2) warunki C i C w tej sekcji oraz sekcje A i C w sekcji 482 ITTOIA są spełnione, lub
do. Ubezpieczenie na życie, które znajdowałoby się w ust. A) lub b), ale z uwagi na to, że stwarza ono korzyść, która jest wyłączoną korzyścią na mocy lub na mocy lit. a), b) lub d) lub Podsekcja 3.
3. Aby zakwalifikować się jako RLP, plan musi być objęty przepisami sekcji 303 ust. 4 lit. c), tzn. Polityką, która należałaby do podsekcji (a) lub (b), ale z uwagi na to, że przewiduje świadczenie, Świadczenie z wyłączeniem zgodnie z podsekcjami (3) (a), (b) lub (d). Korzyści, o których mowa w § 393B ust. 3 lit. a), są korzyściami z powodu złego stanu zdrowia lub wyeliminowania pracownika podczas służby.
4. Jeżeli uzasadnienie wypłaty lub oczekiwanie na emeryturę jest złe w czasie służby, w tym w przypadku krytycznej choroby, (sekcja 393B ust. 3 lit. a)), będzie ono mieściło się w definicji wykluczonego świadczenia. Jeśli jednak choroba niekoniecznie doprowadzi do przejścia na emeryturę, polityka ta nie dotyczy wyłącznie wyłączenia świadczeń w ramach sekcji 393B (3). Zdaniem HMRC są to istotne korzyści.